APIAROM
preparat przeznaczony do dezynfekcji i aromatyzacji uli
      MIESZANKI MINERALNE:
MAKROMIX G
mieszanka mineralna dla go��bi
MAKROMIX F (formosan)
mieszanka mineralna dla byd�a, �wi�, koni i drobiu
MIKROFOS
mieszanka mineralna dla byd�a owiec i k�z
MMB
mieszanka min. dla byd�a, owiec, k�z i zwierzyny �ownej
MMD
mieszanka mineralna dla drobiu nie�nego
MM
mieszanka uniwersalna dla �wi�, byd�a, koni i drobiu
MAKROMIX D
mieszanka mineralna dla drobiu nie�nego
PULVIMIX
mieszanka mineralna stabilizuj�ca dla �wi� i drobiu

 

 

 

 

 

 

 

 

Apiarom - Ekologiczny, p�ynny preparat przeznaczony do dezynfekcji i aromatyzacji uli.

Preparat dezynfekuje ule oraz sprz�t pszczelarski, aromatyzuje i wyr�wnuje zapachy w ulu, uspokaja pszczo�y, odstrasza mr�wki, nie odk�ada si� w miodzie i wosku.

Zastosowanie:

- ��czenie rodzin pszczelich
- ��czenie roju z rodzin�
- przy podawaniu matek pszczelich
- do aromatyzacji i wyr�wnania zapach�w w ulu
- do dezynfekcji ula
- jako repelent na mr�wki

Dawkowanie:

Na 30 minut przed ��czeniem roi nas�czy� szmatk� APIAROMEM i w�o�y� przez wylot na dennic� ula. Po 24 godzinach wyrzuci� z ula przez wylot. Szmatka - gaza ma wymiary 10 x 10cm i wch�ania oko�o 10ml p�ynu. Przez t� czynno�� osi�gamy dezynfekcj�, aromatyzacj� i wyr�wnanie zapach�w w ulu. Wisz�cy r�j spryskujemy bezpo�rednio przed ��czeniem z rodzin�.

Sk�ad:

cyneol, karakol, mentol, substancje towarzysz�ce.

Produkt ekologiczny nie posiada okresu karencji.
Apiarom zosta� przebadany na Uniwersytecie Warmi�sko-Mazurskim w Olsztynie.
Preparat produkowany jest pod kontrol� lekarza weterynarii.

 

 

Promoted by Octopus Agency