APIAROM
preparat przeznaczony do dezynfekcji i aromatyzacji uli
      MIESZANKI MINERALNE:
MAKROMIX G
mieszanka mineralna dla go��bi
MAKROMIX F (formosan)
mieszanka mineralna dla byd�a, �wi�, koni i drobiu
MIKROFOS
mieszanka mineralna dla byd�a owiec i k�z
MMB
mieszanka min. dla byd�a, owiec, k�z i zwierzyny �ownej
MMD
mieszanka mineralna dla drobiu nie�nego
MM
mieszanka uniwersalna dla �wi�, byd�a, koni i drobiu
MAKROMIX D
mieszanka mineralna dla drobiu nie�nego
PULVIMIX
mieszanka mineralna stabilizuj�ca dla �wi� i drobiu

 

 

 

 

 

 

 

 

MIESZANKA MINERALNA UNIWERSALNA MM dla trzody chlewnej, byd�a, koni i drobiu z dodatkiem zi�� i przypraw.

Mieszanka mineralna MM zalecana jest jako dodatek uzupe�niaj�cy pasze tre�ciwe i obj�to�ciowe w makro i mikroelementy. Zawiera niezb�dne w �ywieniu zwierz�t sk�adniki mineralne. Poprawia znakomicie pobieranie paszy i wzmaga odporno�� na choroby szczeg�lnie wynikaj�ce z niedoboru makro i mikro element�w.

MM zawiera:zwi�zki wapnia, fosforu, magnezu, sodu, miedzi, �elaza manganu, cynku, kobaltu .

Dawkowanie na 1 sztuk� dziennie:

 • Krowy dojne 50 - 150 g
 • M�ode byd�o 50 - 100 g
 • Owce i jagni�ta 10 - 20 g
 • prosi�ta, warchlaki 5 - 20 g
 • tuczniki 15 - 30 g
 • maciory, knury 40 - 60 g
 • Kury, kaczki 3 - 5 g
 • G�si, indyki 6 - 19 g
 • Kurcz�ta, kacz�ta 2 - 3 g
 • G�si�ta, indycz�ta 3 - 6 g
 • MM uzupe�nia podawan� karm� w sk�adniki mineralne, kt�re s� niezb�dne dla w�a�ciwego rozwoju organizmu.
  Polepsza kondycj� i odporno�� przeciw chorobom oraz przyspiesza wzrost i tucz.

  UWAGA! 1 �y�ka sto�owa odpowiada oko�o 25g mieszanki.
  Przechowywa� w suchym i przewiewnym miejscu.

  Trwa�o�� 1 rok.

  Opakowanie: 5 i 20kg

   

   

   

   

   

   

  Promoted by Octopus Agency