APIAROM
preparat przeznaczony do dezynfekcji i aromatyzacji uli
      MIESZANKI MINERALNE:
MAKROMIX G
mieszanka mineralna dla gołębi
MAKROMIX F (formosan)
mieszanka mineralna dla bydła, świń, koni i drobiu
MIKROFOS
mieszanka mineralna dla bydła owiec i kóz
MMB
mieszanka min. dla bydła, owiec, kóz i zwierzyny łownej
MMD
mieszanka mineralna dla drobiu nieśnego
MM
mieszanka uniwersalna dla świń, bydła, koni i drobiu
MAKROMIX D
mieszanka mineralna dla drobiu nieśnego
PULVIMIX
mieszanka mineralna stabilizująca dla świń i drobiu

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszanka mineralna - MMB dla bydła, owiec, kóz i zwierzyny
łownej z dodatkiem ziół i przypraw.

MMB zawiera: związki wapnia, fosforu, magnezu, sodu, żelaza, cynku, manganu, kobaltu.

Zastosowanie: MMB stosować należy do produkcji koncentratów paszowych (6-8%) dla krów mlecznych, bydła opasowego oraz kóz i owiec. Dla zwierzyny łownej (sarny,jelenie, daniele), kóz i owiec należy podawać po zmieszaniu z sieczką, sianem i plewami pszennymi w korytkach przy paśnikach. Zapobiega chorobom z niedoboru , poprawia apetyt i wzmacnia organizm oraz odporność na choroby.
Zawartość MMB w mieszankach treściwych 2%.

Przy dawkowaniu indywidualnym dzienne dawki mieszanki w przypadku żywienia paszami gospodarskimi krów mlecznych powinny wynosić w zależności od wydajności:

  • 10 - 15 kg mleka / dziennie - 80 g mieszanki
  • 15 - 20 kg mleka / dziennie - 120 g mieszanki
  • 20 - 25 kg mleka / dziennie - 160 g mieszanki
  • dla opasów w zależności od masy ciała 50 - 100 g MMB na dzień
  • dla owiec 10 - 20 g / dziennie,
  • kozy w okresie laktacji 20 - 30 g / dzień

UWAGA: STAŁE PODAWANIE TEJ MIESZANKI ZAPOBIEGA WYSTĘPOWANIU
TĘŻYCZKI PASTWISKOWEJ

Opakowanie: 5 i 20 kg