APIAROM
preparat przeznaczony do dezynfekcji i aromatyzacji uli
      MIESZANKI MINERALNE:
MAKROMIX G
mieszanka mineralna dla go��bi
MAKROMIX F (formosan)
mieszanka mineralna dla byd�a, �wi�, koni i drobiu
MIKROFOS
mieszanka mineralna dla byd�a owiec i k�z
MMB
mieszanka min. dla byd�a, owiec, k�z i zwierzyny �ownej
MMD
mieszanka mineralna dla drobiu nie�nego
MM
mieszanka uniwersalna dla �wi�, byd�a, koni i drobiu
MAKROMIX D
mieszanka mineralna dla drobiu nie�nego
PULVIMIX
mieszanka mineralna stabilizuj�ca dla �wi� i drobiu

 

 

 

 

 

 

 

 

MIESZANKA MINERALNA MMD dla drobiu nie�nego

MMD zawiera: zwi�zki wapnia, fosforu, sodu, magnezu.

Dawkowanie: MMD jest nieodzownym komponentem pe�nodawkowych mieszanek paszowych, dodawanych w ilo�ci oko�o 10% tj. 100kg MMD na ton� pe�noporcjowej mieszanki paszowej. Jest podawana w celu wzmocnienia skorupki jaj, zapobiega chorobom niedoborowym . Zapobiega dziobaniu jaj przez kury.

W chowie przyzagrodowym:

  • Kury nioski - 10 - 20 g dziennie,
  • kaczki doros�e - 15 - 20 g dziennie,
  • g�si i indyki doros�e - 20 - 50 g dziennie,
  • kurcz�ta i kacz�ta - 10 - 20 g na 10 szt dziennie,
  • g�si�ta i indycz�ta - 15 - 25 g na 10 szt. dziennie
  • Go��bie 10 - 20 g na 10 szt. dziennie

1 �y�ka sto�owa zawiera ok. 25 g mieszanki MMD.

Opakowanie: 5 i 20 kg

 

 

Promoted by Octopus Agency