APIAROM
preparat przeznaczony do dezynfekcji i aromatyzacji uli
      MIESZANKI MINERALNE:
MAKROMIX G
mieszanka mineralna dla gołębi
MAKROMIX F (formosan)
mieszanka mineralna dla bydła, świń, koni i drobiu
MIKROFOS
mieszanka mineralna dla bydła owiec i kóz
MMB
mieszanka min. dla bydła, owiec, kóz i zwierzyny łownej
MMD
mieszanka mineralna dla drobiu nieśnego
MM
mieszanka uniwersalna dla świń, bydła, koni i drobiu
MAKROMIX D
mieszanka mineralna dla drobiu nieśnego
PULVIMIX
mieszanka mineralna stabilizująca dla świń i drobiu

 

 

 

 

 

 

 

 

MIESZANKA MINERALNA MMD dla drobiu nieśnego

MMD zawiera: związki wapnia, fosforu, sodu, magnezu.

Dawkowanie: MMD jest nieodzownym komponentem pełnodawkowych mieszanek paszowych, dodawanych w ilości około 10% tj. 100kg MMD na tonę pełnoporcjowej mieszanki paszowej. Jest podawana w celu wzmocnienia skorupki jaj, zapobiega chorobom niedoborowym . Zapobiega dziobaniu jaj przez kury.

W chowie przyzagrodowym:

  • Kury nioski - 10 - 20 g dziennie,
  • kaczki dorosłe - 15 - 20 g dziennie,
  • gęsi i indyki dorosłe - 20 - 50 g dziennie,
  • kurczęta i kaczęta - 10 - 20 g na 10 szt dziennie,
  • gęsięta i indyczęta - 15 - 25 g na 10 szt. dziennie
  • Gołębie 10 - 20 g na 10 szt. dziennie

1 łyżka stołowa zawiera ok. 25 g mieszanki MMD.

Opakowanie: 5 i 20 kg